Våra Produkter

Produkter

Nätverk

En bra internetuppkoppling är A och O för verksamheten. Vi hjälper er att ordna ett väl fungerande och driftsäkert nätverk på er arbetsplats. Vi kan hjälpa er i avtalsdjungeln för att det dessutom ska vara kostnadseffektivt. Vi installerar och underhåller ert nätverk efter behov.

Nätverk och nätverksuppkopplingar
Hårdvara för nätverk och datorer på kontor

Produkter

Hårdvara

Har ni behov av att uppgradera men inte kunskapen eller tiden att leta efter lösningarna själva? Vi finns här för att hjälpa er med både inventering av befintlig utrustning och inköp av hårdvara som är anpassad efter era behov.

Produkter

Mjukvara

En del små- och medelstora företag har redan egna IT-konsulter men de saknar den erfarenhet som behövs vid t.ex. ett större systembyte eller annan omorganisation. Vi kan då erbjuda rådgivning till befintliga IT-konsulter. Rådgivningen kan ske per timme vid behov, eller under en längre tid. 

Mjukvara, software för kontor