Miljö

Profea ska medverka till en god miljö bl.a. genom att:

  • Engagera samtliga medarbetare i miljöarbetet.
  • Minska användandet av förbrukningsmaterial.
  • Ta hänsyn till miljöaspekterna vid inköp av IT-utrustning.
  • Följa gällande lagar och krav inom miljöområdet.
  • Källsortera avfall och restprodukter.
  • Sänka energiförbrukningen för IT-utrustning och övrig apparatur som används i vår verksamhet.