IT Management

IT-chef som tjänst är en seniorkonsult med gedigen IT-kompetens och erfarenhet som kan hjälpa er ta fram rutiner och policys eller ta hand om en upphandling.

Många små och medelstora företag har behovet av en IT-chef eller IT-ansvarig men kan oftast inte räkna hem den investeringen eller har det ekonomiska utrymmet för en egen anställd på den positionen. Man har oftast ej heller tillräckligt med utmaningar för att stimulera en IT-chef vilket på sikt resulterar i kompetensbrist eller att personen i fråga slutar.

IT-chef som tjänst är en seniorkonsult med gedigen IT-kompetens och erfarenhet som kan hjälpa er ta fram rutiner och policys eller ta hand om en upphandling.

I tjänsten ingår att vi tar ett totalansvar för er IT-miljö och löpande ser över era IT-lösningar och rekommenderar vilka uppdateringar eller förändringar som bör genomföras. Vi tar fram beslutsunderlag som er organisationen kan ta ställning till.