E-post hosted exchange

Hosted Exchange finns i tre nivåer, Basic, Standard och Standard Outlook. Samtliga nivåer har daglig backup, virusskydd och skräppostfilter.

Den globala adresslistan inkluderar alla användares konton oavsett vilken nivå.

Basic erbjuder personliga mappar och adressbok som nås via Outlook Web Access, POP eller IMAP.

Standardnivån innehåller även funktioner för kalendrar och uppgifter.

Givetvis ingår även tillgång till mailkontot via Outlook Anywhere, Active sync och pushmail.

Nivån Standard Outlook innefattar även licens för den senaste versionen av Microsoft Outlook eller Microsoft entourage för MAC